ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฐิติอร นาคบุญนำ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์วิจัย หน่วยโรคติดเชื้อ สาขากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
2552 - 2554แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2548 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันอังคาร08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.