ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุรพล สุขสาคร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2553แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรพ.กรุงเทพสมุย
2550 - 2552แพทย์ใช้ทุนรพ.เกาะช้าง จ.ตราด
2549 - 2550แพทย์ใช้ทุนรพ.ตราด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันอาทิตย์09:00-15:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.