ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทินนกร ยาดี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
EEG-RMRI in Epilepsy FellowUCL London UK
Fellow Epilepsyสถาบันประสาทวิทยา
วว.ประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยา
MSC.CosmetricBoston University USA.
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.นเรศวร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2552แพทย์รพ.ยันฮี
2547 - 2548แพทย์รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
2546 - 2547แพทย์รพ.พิจิตร จ.พิจิตร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.