ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.กุมารเวชศาสตร์โภชนาการรพ.จุฬาลงกรณ์
ว.กุมารเวชศาสตร์รพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันอาทิตย์08:00-16:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันอาทิตย์08:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันอาทิตย์08:00-16:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันอาทิตย์08:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.