ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปโยธร เดชะรินทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาทรพ.ศิริราช
ประสาทศัลยศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.สมเด็จพระบรมเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2562 - 2562ประสาทศัลยศาสตร์และรังสีร่วมรักษารพ.จุฬาภรณ์
2557 - 2560ศัลยแพทย์รพ.สมเด็จพระบรมสิริกิติฺ
2552 - 2556แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมประสาทรพ.พระมงกุฎเกล้า
2551 - 2552แพทย์เพิ่มพูนทักษะกรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.