ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปโยธร เดชะรินทร์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
รังสีร่วมรักษาระบบประสาทรพ.ศิริราช
ประสาทศัลยศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
รพ.สมเด็จพระบรมเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2562 - 2562ประสาทศัลยศาสตร์และรังสีร่วมรักษารพ.จุฬาภรณ์
2557 - 2560ศัลยแพทย์รพ.สมเด็จพระบรมสิริกิติฺ
2552 - 2556แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมประสาทรพ.พระมงกุฎเกล้า
2551 - 2552แพทย์เพิ่มพูนทักษะกรมแพทย์ทหารเรือ