ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.กองกาญจน์ พรสูงส่ง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์รพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2556ทันตแพทย์รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
2556 - ทันตแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.