ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Postdoctoral fellowship training in Pediatric Stem Cell TransplantationBaylor College of Medicine/USA
ว.กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดแพทยสภา
ว.กุมารเวชศาสตร์แพทยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(กุมารเวชศาสตร์)ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2557อาจารย์ม.มหิดล
2553 - 2556Postdoctoral fellowBaylor College of Medicine/USA
2549 - 2551แพทย์ประจำบ้านต่อยอดม.มหิดล
2546 - 2549แพทย์ประจำบ้านม.มหิดล
2543 - 2546แพทย์ทั่วไปรพ.ดำเนินสะดวก(จ.ราชบุรี)และ รพ.ศรีเมืองใหม่(จ.อุบลราชธานี)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.