ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุธี เชาว์วรวิญญู

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส10:00-14:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันพฤหัส10:00-14:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันพฤหัส10:00-14:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกศัลยกรรมประสาท
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.