ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เทพศิรินทร์ ลือศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2557แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์