ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุทธิพล อริยะสถิตย์มั่น

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัติ โสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2557อาจารย์แพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิกมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกหู
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกหู
วันเสาร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.