ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รังสิมา เที่ยงเธียรธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
FellowshipsUniversity of MInnesota USA
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
Residenciesวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
Internshipsศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ จ.นครนายก
แพทยศาตรบัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2557ศัลยแพทย์ (นายแพทย์ 6)ภาควิชาศัลยศาตร์ หน่วยศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก/วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
2546 - 2549แพทย์แผนกศัลยกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว. องครักษ์ นครนายก