ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นาวินี วงศ์ศุปไทย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2554นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
2551 - 2553นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองเสือ
2550 - 2551นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลปทุมธานี