ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวิตรา วัฒนาธร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma Student CourseThe American college of surgeons The Royal College of Surgeons of Thailand
ศัลยแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การแพทย์ บัณฑิตชั้นสูงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
2552 - 2553แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลหัวหิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัส08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันเสาร์12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.