ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โสภณ พรกุลวิไล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันเสาร์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.