ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชยวัจน์ สีบุญเรือง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์ โรคไตรพ.รามาธิบดี
อายุรศาสตร์ทั่วไปรพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2556นายแพทย์ 7- นายแพทย์ชำนาญการรพ.ราชพิพัฒน์
2556 - 2556นายแพทย์ชำนาญการรพ.ตำรวจ
2543 - 2544นายแพทย์ 4รพ.สตูล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง