ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.โสต ศอ นาสิกวิทยารพ.รามาธิบดี
Internshipsรพ.ชัยภูมิ/รพ.เกษตรสมบูรณ์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2558นายแพทย์รพ.รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพฤหัส17:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.