ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชาคริต สุทธิเสวันต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
EEG and Epilepsy courseCleveland ClinicOhioUSA
Epilepsy Fellowship Trainingสถาบันประสาทวิทยา
ต่อยอดประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556Resident Neurologyสถาบันประสาทวิทยา
2551 - 2553แพทย์รพ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.