ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556ทันตแพทย์ปฏิบัติการรพ.หนองไซ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-16:00สัปดาห์ที่ 2แผนกทันตกรรม
วันเสาร์09:00-16:00สัปดาห์ที่ 4แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.