ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ศุภางค์ จันทร์ทน

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตร สาขา ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันกรรมบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2556ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรพ.หนองไซ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.