ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.แทนชนก รัตนจารุศิริ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2561อายุรแพทย์โรคมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2551 - 2553นายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีประจันต์
2550 - 2551แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.