ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of International Fellowship Program in the Department of UrogynecologyKameda Medical Center/Japan
Certificate of Urogynecology Department of Obstetrics and GynecologyChang Gung Memorial Hospital Linkou/Taiwan
สูตินารีเวชวิทยารพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2563สูตินรีแพทย์รพ.พระมงกุฏเกล้า
2544 - 2555สูตินรีแพทย์รพ.ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.