ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.เชิดพันธุ์ เบญจกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันอาทิตย์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.