ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.พรพีระ จิตต์ประทุม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Laparoscopic colorectal SurgerySeoul ST Mary Hospital Kores
Minimally Invasive Surgeryโรงพยาบาลหาดใหญ่
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2559ศัลยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
2555 - 2557ศัลยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
2552 - 2552แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.