ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เรณุกา จรัสพงศ์พิสุทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Disease)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
Internshipsรพ.ศรีนครินทร์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2561แพทย์ประจำบ้านต่อยอดรพ.ศิริราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.