ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กัญกร วังสถาพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
จักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทย์ฝึกหัดรพ.พระนั่งเกล้า/รพ.ไทรน้อย/รพ.บางกรวย
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2562จักษุแพทย์โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.