ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อนรรฆพร ติยวัฒนาโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษาสาขาตจพยาธิวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
รพ.ดำเนินสะดวกกระทรวงสาธารณะสุข
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.