ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อัคคพงษ์ นิติสิงห์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Spine Fellow:Department of Neurological Surgery.University of Miami Miller School of MedicineMiami Florida.
Clinical Fellow in Neurosurgery and Trauma Neurosurgery:Division of Neurological SurgerySunnybrook and Womens College Health Sciences Centre.University of TorontoToronto Ontario Canada.
Research Fellow in Trauma Neurosurgery:Division of Neurological SurgerySunnybrook and Womens College Health Sciences CentreUniversity of TorontoToronto Ontario Canada.
Neurosurgery ResidencySiriraj HospitalMahidol UniversityBangkokThailand.
M.D.-Faculty of MedicineChulalongkorn UniversityBangkokthailand.

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2554Instructor of NeurosurgeryDivision of NeurosurgeryDepartment of Surgery.Siriraj HospitalBangkokThailand.
2536 - 2537General practice doctorKaengsnamnang Community Hospital.Nakhonratchasima ProvinceThailand.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.