ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2558Integrative Medicine DoctorTRIA Health & Beauty Institute Piyavet Hospital
- 2557Integrative Medicine DoctorDii-Divana Wellness Clinic
- 2553แพทย์ใช้ทุนร.พ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย จะทำหน้าที่เหมือนเป็น Coaching ด้านสุขภาพ โดยมีหัวใจสำคัญคือ การทำให้คนไข้มีความรู้ มีวินัย มีใจที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตในแบบที่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างต่อเนื่องโดยมีสุขภาพดี และยังสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง หมอเองจะดูแลทั้งการป้องกันและการรักษาโรค เมื่อคนไข้เข้ามาพบหมอ แล้วตรวจพบว่าคนไข้มีภาวะขาดสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตามินหรือฮอร์โมน หมอก็จะวินิจฉัยและบำบัดด้วยการจ่ายวิตามิน หรืออาหารเสริมให้แบบเฉพาะบุคคลหรือ Personalized Supplement และแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา”


เวชศาสตร์ชะลอวัยและเวชศาสตร์ป้องกัน ความสัมพันธ์ที่ลงตัว

เมื่อครั้ง พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่นั้น ในแต่ละวันจะต้องตรวจคนไข้จำนวนมาก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนไข้โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม และอาจเพราะคนไข้มักไม่มีความรู้ในการดูแลตนเองโดยเฉพาะด้านโภชนาการ ไม่รู้ว่าต้องกินข้าวกินแป้งให้น้อยลงเมื่อเป็นเบาหวาน คนไข้จึงคุมเบาหวานได้ไม่ดี ต้องกินยาไปตลอด

ซึ่งนั่นทำให้คุณหมอคิดว่า การรักษาโรคในเชิงป้องกันน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นได้ เมื่อมีโอกาสคุณหมอจึงได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และยังศึกษาด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เพิ่มเติมอีกด้วย

ทุกวันนี้ คุณหมอจึงทำหน้าที่ดูแลคนไข้ โดยใช้ทั้งเวชศาสตร์การป้องกัน ที่เน้นการป้องกันระดับแรกหรือ Primary Prevention คือการให้ความรู้กับคนไข้ให้มากที่สุดในทุกการรักษา ซึ่งก็จะมีหลายระดับคือ ป้องกันตั้งแต่ยังไม่เกิดโรค ป้องกันตอนที่เริ่ม Detection โรคได้แล้ว และตอนที่เกิดโรคแล้วเพื่อไม่ให้โรครุนแรงขึ้น และในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยหรือ Anti-Aging ก็จะเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของ Primary Prevention ก็คือก่อนที่จะเกิดโรคนั่นเอง

ดูแลคนไข้ทั้งก่อนเกิดโรคและหลังเกิดโรค

พญ.เมธชนัน เลิศชุณหะเกียรติ เป็นคุณหมอเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คนไข้ที่เข้ามาพบคุณหมอจะมีตั้งแต่ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตั้งแต่ยังไม่มีอาการใดๆ และคนไข้ที่มีอาการเล็กน้อยบางอย่าง เช่น รู้สึกอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ แต่ตรวจแล้วกลับไม่พบสาเหตุหรือข้อบ่งชี้ คุณหมอก็จะใช้ศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั้นๆ

ส่วนคนไข้กลุ่มที่รู้สึกว่าตนเองเริ่มเสียสมดุลทางกายภาพหรือมีปัญหาสุขภาพ เช่น นอนไม่หลับติดต่อกันนาน อ่อนเพลียเรื้อรัง มีภาวะวัยทอง หรืออยากปรับเปลี่ยนรูปร่างจากภาวะน้ำหนักตัวเกิน ซึ่งคุณหมอก็จะดูแลตั้งแต่ภาวะอาการระดับเริ่มต้น และระดับรุนแรงมากที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องจริงจัง

ดูแลไลฟ์สไตล์ ปรับคุณภาพชีวิตได้ด้วยเวชศาสตร์ฯ

การจะเข้าถึงปัญหาสุขภาพของคนไข้อย่างลึกซึ้ง คุณหมอจำเป็นต้องทราบไลฟ์สไตล์ของคนไข้อย่างรอบด้าน ทั้งความเป็นอยู่ การกิน การออกกำลังกาย ความเครียด โดยเฉพาะถ้ามีปัญหาสุขภาพ จะต้องซักถามตั้งแต่อาการ ระยะเวลา ระดับความรุนแรง เพื่อนำมาประกอบการวางแผนการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ยิ่งถ้าเป็นการพบกันครั้งแรกคุณหมอก็จะพูดคุยกับคนไข้อย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป เพื่อคัดกรองหาสาเหตุ อาจจะมีการตรวจร่างกายร่วมด้วย ซึ่งการตรวจหลักๆ ก็จะเป็นการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจมวลร่างกาย หรือมีการส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจฮอร์โมนและระดับวิตามินในร่างกาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการซักประวัติ ประกอบกับระดับความรุนแรงของอาการ เพื่อการรักษาที่ตรงจุด

“หมอมองว่า ศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัยเหมือนเป็นการ Detection ร่างกายของเราที่มันเริ่มไม่สมดุลได้ตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเมื่อวิตามินหรือฮอร์โมนเริ่มลดหรือขาดสมดุลก็จะส่งผลให้คนไข้เป็นโรคหรือเริ่มมีภาวะทางร่างกายที่ไม่ปกติ เช่น นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย เราก็จะเข้ามาดูแลในจุดนี้ เป็นเหมือนกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยการบำรุง รักษา ปรับสมดุลร่างกาย ปรับพฤติกรรมที่เป็นต้นเหตุของปัญหา คนไข้ก็จะดีขึ้นได้โดยไม่ต้องรอให้อาการแย่ลง หรือต้องเจ็บป่วยรุนแรงเสียก่อนจึงรักษา”

Motivational Interviewing สร้างแรงบันดาลใจให้คนไข้พร้อมมีสุขภาพดี

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ คุณหมอเมธชนัน จึงใช้เทคนิคการสื่อสารที่เรียกว่า Motivational Interviewing (MI) ซึ่งเป็นการพูดคุยเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจให้คนไข้อยากเปลี่ยนแปลงตนเอง

คุณหมอบอกว่า การให้แต่ข้อมูลที่เป็น information ว่าคนไข้ต้องทำอะไร อย่างไร แม้คนไข้จะเข้าใจแต่ก็มักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรในระยะยาว เพราะการให้ข้อมูลแบบนั้นเป็นเหมือนการยัดเยียดให้คนไข้ไปปฏิบัติตามอย่างเดียว ดังนั้นคุณหมอจะใช้การสื่อสารที่ทำให้คนไข้บอกกับตัวเองได้ว่าเขาพร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โดยมีคุณหมอเป็นผู้ให้คำแนะนำ และเมื่อคนไข้มีความสุข มีความสบายใจ และมีกำลังใจที่จะทำ คุณหมอก็มีความสุขและรู้สึกประสบความสำเร็จที่ทำให้คนไข้มีสุขภาพดีขึ้นได้

คลิกดูรายละเอียด