ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นรา จารุวังสันติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว.ออร์โธปิดิกส์ม.เชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2549แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ศัลยกรรมกระดูกสันหลังรพ.จุฬาลงกรณ์
2542 - 2547แพทย์ประจำบ้าน ออร์โธปิดิกส์ม.เชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์12:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.