ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พุธชาต ล้ำเลิศกิตติกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Diploma in Sexual Medicineคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
American Board of Anti Aging and Regeneratibe MedicineChicago Illinois USA
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สูติ-นรีเวชโรงพยาบาลหาดใหญ่
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอังคาร08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพุธ08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพฤหัส08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันศุกร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.