ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วินัย พอล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2561อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลตากสิน
2553 - 2555อายุรแพทย์โรงพยาบาลกรุงธน 1 (สมิติเวชธนบุรี)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันอังคาร12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันพุธ12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันพฤหัส12:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันศุกร์08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.