ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ชนิกานต์ สีมันตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :หน่วยกายภาพบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipsรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2562นายแพทย์ สบ.2รพ.ตำรวจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ15:00-18:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์หน่วยกายภาพบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.