ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.กานต์ ศักดิ์ศรชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Residencies อายุรกรรมประสาทรพ.พระมงกุฏเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellowship in Movement disordersรพ.จุฬาลงกรณ์
Internshipsรพ.สวรรค์ประชารักษ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-12:30ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ13:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ13:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:30-12:30สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:30-12:30สัปดาห์ที่ 4คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:30-12:30สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส12:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส12:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันศุกร์12:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.