ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศิรวิชญ์ สมานวรกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือด ( Hematology )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.