ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.ณัฐพล เชิดชูจิต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ม.มหิดล
ทันตแพทยศาตรบัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์13:00-17:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันเสาร์09:00-17:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.