ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพุธ08:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันพฤหัส10:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันศุกร์08:30-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู
วันเสาร์13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.