ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ภัคภพ มหจิตรสัตยา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ศัลยศาสตร์ตกแต่งรพ.เลิดสิน
Internshipsรพ.ลพบุรี
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2561นายแพทย์ ศัลยศาสตร์ตกแต่งรพ.ราชวิถี
2555 - 2560แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ตกแต่งรพ.เลิดสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.