ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวาณี เจริญลาภ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอินมูลวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ - แพทย์พี่เลี้ยงโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2559กุมารแพทย์ โรคภูมิแพ้และอินมูลวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 - 2556กุมารแพทย์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2550 - 2553แพทย์พี่เลี้ยง กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลอุตรดิตร์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร12:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์12:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์12:00-16:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์12:00-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์12:00-16:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์12:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.