ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อรดี พัฒนะเอนก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษ์เต้านม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fฺellowship In Breast SergeryNational cancer centerJapan
ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.ราชวิถี กรมการแพทย์
Internships (แพทย์พี่เลี้ยงศัลยกรรม)รพ.สวรรค์ประชารักษ์
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2559นายแพทย์ชำนาญการ(ศัลยแพทย์นะเร็งเต้านม)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.