ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อัศศิริ แก่นแก้ว

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด
วันพฤหัส09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคมะเร็งและเคมีบำบัด

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.