ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate Otology Neurology Head & Neck areaUniversity of Minnesota
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกม.มหิดล
แพทย์ศาสตร์ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2535 - 2539อาจารย์แพทย์รพ.รามา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-15:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร13:00-15:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร13:00-15:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.