ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เอกพจน์ จิตพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ประสาทศัลยศาสตร์สถาบันประสาทวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล