ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2560แพทย์ สูติ-นรีเวชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
2556 - 2557แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองคาย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง