ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ภัทราพร ชีระอารี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกสูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2558 - 2560แพทย์ สูติ-นรีเวชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2554 - 2555แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลบ้านโป่ง
2554 - 2555แพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลกุมภวาปีอุดรธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร17:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร17:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกสูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.