ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขา ออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิศสิน
แพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2558แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเลิศสิน
2551 - 2554แพทย์ศัลยกรรมกระดูกโรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก
วันจันทร์17:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.