ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สิริพิมพ์ เพ็ญชาติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2558กุมารแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว
2549 - 2551แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันอังคาร07:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก
วันศุกร์07:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.