ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PHC)นพ.พิษณุ สุนทรปิยะพันธ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.