ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วินัย พอล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี
อายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2561อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลตากสิน
2553 - 2555อายุรแพทย์โรงพยาบาลกรุงธน 1 (สมิติเวชธนบุรี)