ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคมะเร็ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล ม.มหิดล
ว.อายุรศาสตร์โรคเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2562แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานเคมีบำบัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2533 - 2534แพทย์ใช้ทุน โลหิตวิทยารพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคมะเร็ง
วันพุธ09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคมะเร็ง
วันพฤหัส14:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคมะเร็ง
วันศุกร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคมะเร็ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.