ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พิชญ์ พิเศษสิทธิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์แพทยสภา
American Board Certified in Nutritional WellnessAmerican Naturopathic Certification Board (ANCB)
American Board of Anti-Aging and Regenertive MedicineAmerican Academy of Anti-Aging Medicine
Master of Science Dermatology Skill and TreatmentUniversity of Hertfordshire United Kingdom
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2561 - 2563Full-TimeRoyal Life Anti Aging CenterBangkok Hospital
2558 - 2563Part-time DoctorS Medical Clinic
2559 - 2560Part-Time DoctorDNA Clinic
2558 - 2560Part-Time DoctorTrueest Clinic
2558 - 2560S Medical ClinicPart-Time Doctor
2558 - 2559Part-Time DoctorSkeyndor Clinic
2555 - 2556Internshipรพ.กบินทร์บุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.